SAVINÕUD

Savinõu fragment Otepää linnuselt Savinõu fragment Olustvere asulakohalt Savinõu fragment Otepää linnuselt

Savinõu fragment Olustvere asulakohalt Savinõud Iru linnuselt Savinõukillud Maidla kivivarekalmest

Savinõu Lõhavere linnuselt Savinõu fragment Otepää linnuselt Savinõu Pada maahaudkalmistust

Savinõu fragment Tamme maahaudkalmistust Savinõu Raatvere maahaudkalmistust

Noorem rauaaeg Kirved