Savinġukillud
Savinõukillud Maidla kivivarekalmest (Eesti Ajaloomuuseum, AM 580:240).