Savinġu 
Savinõu Pada maahaudkalmistust (Ajaloo Instituut, AI 5366:XL VI).