KIRVED
Lõuaga kirves Aesoost Kolmnurkse labaga kirves Varangult Lõuaga kirves Saaremaalt
Lõuaga kirves Luige Sarapuumäe kivikalmest Lõuaga kirves Lahepera tarandkalmest
Noorem rauaaeg Noad