Savinġu fragment 
Savinõu fragment Tamme maahaudkalmistust (Ajaloo Instituut, AI 4200:16).