Savinġu fragment
Savinõu fragment Otepää linnuselt (Ajaloo Instituut, AI 4036:I 136, 227).