Savinġu fragment 
Savinõu fragment Olustvere asulakohalt (Ajaloo Instituut, AI 4998:3509).