Savinġu
Savinõu Lõhavere linnuselt (Ajaloo Instituut, AI 3578:134).