KAELAKEEDE OSAD

Rooma rauaaja kaelakeedes kanti mitmesuguseid klaasist helmeid, pronksist torusid ja spiraale ning ripatseid. Helmed on valmistatud peamiselt klaasist ja pronksist, harvem esineb merevaiku. Varasemates keedes on kasutatud rohkesti Rooma provintsidest pärit kuldfooliumiga klaashelmed, hiljem levisid värvilised, peamiselt sinised tündrikujulised, kaksikkoonilised ja segmendilised klaashelmed. Mõnevõrra kasutati ka polügroomseid klaashelmed. Pronksspiraalid on tavaliselt valmistatud peenest lamekumera ristlõikega traadist.  Ripatsitest on enamlevinud azhuursed, rombikujulised või kodaratega rattakujulised variandid. Esineb samuti luunulakujulisi emailiga kaunistatud ripatseid, prillspiraalripatseid ja koonusekujulisi ripatseid, mille kitsamas otsas on spiraaltraadike. 
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. – Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.
Mägi, T. Viimsi helmed. – Lang, V. Kaks tarandkalmet Viimsis, Jõelähtme kihelkonnas. Tallinn 1993, 70-78.

Pronksripats Väätsa tarandkalmest

Pronksspiraalid Jaagupi tarandkalmest

Kuldfooliumiga helmed Saha D tarandkalmest

Kuldfooliumiga helmed Ojaveski tarandkalmest

Sinised ja mitmevärvilised helmed Saha D tarandkalmest

Lunulakujulised ripatsid Aakre Kivivare tarandkalmest

Rooma rauaaeg Vööosad