VÖÖOSAD

Tarandkalmetest on leitud peamiselt mitmesuguseid pronksist ja rauast pandlaid.  Need on kujult ovaalsed või kandilised ja keskosast paksenevad. Mõnel juhul esineb ornamenti. Leitud on ka üksikuid rihmakeeli ja naaste. Ojaveski tarandkalmest on saadud üks haruldane hõbedast kullatud inimpeadega naast, mis ei pruugi, kuid võib olla vöö osa. 

Kirjandust.

Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. – Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.
 

Kullatud hõbenaast Ojaveski tarandkalmest

Rauast pannal Viimsi I tarandkalmest

Rihmakeeled Pada tarandkalmest

Rooma rauaaeg Keskmine rauaaeg