Kuldfooliumiga helmed 
Kuldfooliumiga helmed Ojaveski tarandkalmest (Eesti Ajaloomuuseum, AM 349).