Sinised ja mitmevärvilised helmed 
Sinised ja mitmevärvilised helmed Ojaveski tarandkalmest (Eesti Ajaloomuuseum, AM 349).