Kuldfooliumiga helmed 
Kuldfooliumiga helmed Saha D tarandkalmest (Eesti Ajaloomuuseum, AM 49:174).