PRONKSNAASKLID 

Peamiselt kindlustatud asulatest, sealhulgas neli Irust ja kolm Asvast, on leitud üheksa pronksnaasklit. Need on üldiselt lühikesed, ühest otsast ümmarguse ristlõikega ja teravnevad, teisest otsast lapikuks pressitud. Ühelt naasklilt on leitud puust käepideme jäänuseid.
 

Kirjandust.

Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.

Pronksnaaskel Iru kindlustatud asulakohalt
Pronksiaeg Pronkssirbid