Pronksnaaskel 
Pronksnaaskel Iru kindlustatud asulakohalt (Ajaloo Instituut, AI 3428:299).