SIRBID 

Eesti alalt on siiani leitud vaid kaks pronksiaegset pronkssirpi: Kivisaarelt ja Raasikult. Need on  väikese painde, laia kanna ja kannanupuga eksemplarid. Kivisaare sirp on Ukraina ja Lõuna-Venemaa vastete järgi dateeritud 15.-14. sajandisse e.Kr. ja Raasiku sirp Põhja- ja Kesk-Euroopa analoogide alusel 10.-8. sajandisse e.Kr.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Pronkssirp Raasikult
Pronksiaeg Pronksist pintsetid