PRONKSIST RANTKIRVED 

Eestist on juhuleidudena saadud neli pronksist rantkirvest, mis kõik kuuluvad pronksiaja vanemasse poolde. Need on kujult piklikud, laieneva kaarja teraga. Saaremaalt Tahulast leitud kirves on teistest massiivsem ja laia hellebarditaolise teraga.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
Lõugas, V., Selirand, J. Arheoloogiga Eestimaa teedel. Teine, parandatud ja täiendatud trükk. Tallinn 1988.

Pronksist rantkirves Äksist 

Pronksist rantkirves Raidsaarelt 

Pronksist rantkirves Pähklast 

Pronksist rantkirves Tahulast

Pronksiaeg Pronksist õlgkirved