Pronksist rantkirves Pähklast 
Pronksist rantkirves Pähklast (Ajaloo Instituut, AI K 98:1).