Pronksist rantkirves Tahulast 
Pronksist rantkirves Tahulast (Ajaloo Instituut, AI K 16:1).