PRONKSIST OIMURÕNGAD 

Eestist on leitud üle kümne arvatavasti nooremast pronksiajast pärineva oimuehte. Välja arvatud üks erand, on need saadud paariti peamiselt kivikirstkalmetest (sealjuures neli eksemplari Jõelähtme kivikalmistust). Eheteks on suhteliselt suured, keskosast veidi koonusjad spiraalid.
 

Kirjandust.

Lang, V. Eesti labidaspeaga luunõelte dateerimisest. – Stilus. Eesti Arheoloogiaseltsi Teated, 1, 1992, 8-32.
Lõugas, V. Eesti vanimatest oimuehetest. – Muinasaja teadus I. Arheoloogiline kogumik. Tallinn 1991, 66-74. 

Pronksist spiraalne oimuehe Võhmast 

Pronksist spiraalne oimuehe Tamme kivikalmest

Pronksist spiraalne oimuehe Jõelähtme XIII kivikirstkalmistust

Pronksiaeg Pronkssõlg