LUU- JA SARVNÖÖBID 

Asva ja Kaali kindlustatud asulatest on leitud seitse luust ja üks sarvest nööp. Need on  koonusekujulise, nupu või kettaga lõppeva pealisplaadi ja lihtsa lameda kettakujulise alusplaadiga eksemplarid. Koonuse allservas võib esineda profileeritud sooni.
 

Kirjandust.

Indreko, R. Asva linnus-asula. — Muistse Eesti linnused. Tartu. Õpetatud Eesti Selts 1939, 17-52.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982. 

Luunööbid 

Sarvnööp

Pronksiaeg Pronksist oimurõngad