PRONKSNÖÖBID 

Noorema pronksiaegseid pronksnööpe on Eestist leitud seitse, neist viis Jõelähtme kivikalmistust ja kaks Iru kindlustatud asulast. Need jagunevad kaksiknööpideks ja pööradeks. Leitud kaksiknööbid on suurema kettakujulise pealisplaadiga, mis on kaunistatud reljeefsete kontsentriliste soontega ja väikese lihtsa alusplaadiga eksemplarid. Pöörad on pakseneva keskosa ja kettakujuliselt laienevate otstega, mille all on kas paralleelne või ristisuunaline kinnitusaas.
 

Kirjandust.

Kraut, A. Die Steinkistengräber von Jõelähtme. — Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, 1985, 34, 4, 348-350.

Pronksist nööp ja pöörad Jõelähtme kivikirstkalmistust
Pronksiaeg Luu- ja sarvnööbid