PRONKSIST KAELAVÕRUD 

Eestist on leitud neli kaelavõru katkendit. Tehumardi peitleiust pärineb soontega kaunistatud kinnisetükk, Irust lihtsa ning Irust ja Ridalast tordeeritud võru kaare tükk.
 

Kirjandust.

Lang, V. The Hill-fort of Iru. – Archaeology East and West of the Baltic. Papers from the Second Estonian-Swedisch Archaeological Symposium Sigtuna, May 1991. Stockholm 1995, 53-60.
Šturms, E. Die Kulturbeziehungen Estlands in der Bronze- und frühen Eisenzeit. – Õpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat 1932. Tartu 1935, 245-277.

Pronkskaelavőru katkend
Pronksiaeg Pronksnööbid