PRONKSIST KÄEVÕRUD 

Eestist on leitud vaid üks pronkskäevõru Jõelähtme kivikalmistust ja paar käevõru katket Asvast. Need on võrdlemisi lihtsad, ümmarguse ristlõikega pronksvardast valmistatud eksemplarid.
 

Kirjandust.

Kraut, A. Die Steinkistengräber von Jõelähtme. — Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, 1985, 34, 4, 348-350.

Pronksist käevõru Jõelähtme XV kivikirstkalmest
Pronksiaeg Pronksist kaelavõrud