PRONKSIST EHTENÕELAD 

Eestis on siiani leitud vaid kolm pronksiaegset pronksist valmistatud ehtenõela, millest kaks esindavad nn. härnevi tüüpi. Need on leitud Saaremaalt: Asvast ja Kaalist. Nõelad on massiivsed ja ketaspeaga, mida kaunistavad reljeefsed kontsentrilised ringid. Nõela vars eendub kaarjalt ja on ilmselt valatud koos kettaga. Asvast leitud härnevi tüüpi ehtenõelte valuvormid osutavad, et neid on valmistatud ka Eesti alal. Kolmandast, Jõelähtme XXV kalmest leitud nõelast on säilinud vaid vars.
 

Kirjandust

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Pronksist ehtenġel
Pronksiaeg Pronksist käevõrud