PRONKSIST NOOLEOTS 

Ainus  pronksiaegne pronksist nooleots on leitud Saaremaalt Lülle laevkalmest. See on teravovaalse keskharjalise lehe ja aheneva rootsuosaga eksemplar, milliseid esineb mitmel pool Skandinaavia kultuuriruumis.
 

Kirjandust.

Lõugas, V. Sõrve laevkalmed. Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. Tallinn 1970, 111-118.

Pronksist nooleots
Pronksiaeg Luust ehtenõelad