HARPUUNID 

Pronksiajal jätkus luust harpuunide kasutamine. Asva ja Iru  kindlustatud asulatest on leitud kolm suurt ühe tugeva kisuga harpuuni, mida ilmselt kasutati hülgepüügil. Väiksemaid harpuune on leitud Asvast ja Sahalt.
 

Kirjandust.

Indreko, R. Asva linnus-asula. Muistse Eesti linnused. Tartu. Õpetatud Eesti Selts 1939, 17-52.
Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.

Harpuuniots Irust 

Harpuuniots Asvast

Pronksiaeg Valamisvormid ja sulatustiiglid