LUUST NOOLEOTSAD 

Pronksiajal on jätkuvalt kasutatud küllaltki rohkesti luust nooleotsi, mida on peamiselt leitud kindlustatud asulatest. Need on valdavalt rootsu ja teravovaalse lehega, millel võib olla rohkem või vähem välja lihvitud keskhari. On ka kiskudega eksemplare.
 

Kirjandust.

Indreko, R. Asva linnus-asula. Muistse Eesti linnused. Tartu. Õpetatud Eesti Selts 1939, 17-52.
Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.

Luust nooleotsad Asvast 

Luust nooleots Ridalast

Pronksiaeg Harpuunid