LINAROPSIMISKAMMID 
JA -MÕÕGAD 

Mõlemaid esemeliike on leitud kindlustatud asulatest, peamiselt Asvast. Need on luust piklikud, vastavalt hambulise või sileda servaga esemed, mida analoogide järgi nii arheoloogilises kui ka etnograafilises aineses on peetud lina töötlemise vahenditeks.
 

Kirjandust.

Indreko, R. Asva linnus-asula. — Muistse Eesti linnused. Tartu. Õpetatud Eesti Selts 1939, 17-52.
Lõugas, V. Põllumajanduse kujunemine majanduse aluseks. — Eesti talurahva ajalugu I.  Tallinn 1992, 57-75.

Linaropsimiskammid ja -mõõgad
Pronksiaeg Suitsekangid