SARVKÕPLAD 

Kindlustatud asulatest, peamiselt Asvast, on leitud üle kümne põdrasarvest kõpla. Need on lühikesed, 10-20 cm pikkused lihvitud või teritatud, varre suhtes risti paikneva teraga ja kinnituse toetuseks tehtud tugiõlaga eksemplarid.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. — Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.

Sarvkõplad
Pronksiaeg Linakammid ja -ropsimismõõgad