PRONKSIST PINTSETID 

Eestist on kivikalmetest matmispanustena leitud kolmed pronkspintsetid. Jõelähtme kivikilamistust leitud eksemplar on laienevate otstega ja kaunistatud täkke- ja kummornamendiga. Pintsetid  esindavad Skandinaavias üldlevinud vorme.
 

Kirjandust.

Kraut, A. Die Steinkistengräber von Jõelähtme. — Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateadused, 1985, 34, 4, 348-350.
Lõugas, V. Sõrve laevkalmed. – Studia archaeologica in memoriam Harri Moora. Tallinn 1970, 111-118.

Pronksist pintsetid Lülle laevkalmest

Pronksist pintsetid Jõelähtme VII kivikirstkalmest

Pronksiaeg Pronksist habemenoad