EHTENÕELAD
Ristpeaga rinnanõel, kett ja ripats Narva ümbrusest Prillspiraalpeaga nõeltega kuklakee Kaberla maahaudkalmistust Prillspiraalpeaga nõeltega kuklakee Pada maahaudkalmistust

Ristpeaga ehtenõelad ja rinnakee Pada maahaudkalmistust Kaksikristpeaga ehtenõelad koos rinnakeega Lahepera kalmest Kahe spiraaliga keekandja Saaremaalt

Noorem rauaaeg Sõled