Ristpeaga ehtenġelad ja rinnakee 
Ristpeaga ehtenõelad ja rinnakee Pada maahaudkalmistust (Ajaloo Instituut, AI 5366:LII,11).