Kaksikristpeaga ehtenġelag koos rinnakeega 
Kaksikristpeaga ehtenõelad koos rinnakeega Lahepera kalmest (Ajaloo Instituut, AI 1893:1).