MÕÕGAD
T-tüüpi mõõk Tõllustest V-tüüpi mõõk Torist

Mõõga fragment Kaersoost T-tüüpi mõõk Viltina kivikalmistust

Noorem rauaaeg Mõõgatupe osad