T-tüüpi mõõk 
T-tüüpi mõõk Viltina kivikalmistust (Ajaloo Instituut, AI 3884:2952).