T-tüüpi mõõk
T-tüüpi mõõk Tõllustest (Ajaloo Instituut, AI 4802).