ODAOTSAD 

Odaotsad on rooma rauaaja leiuaines väga haruldased. Üksikuid putke ja ovaalse lehega odaotsi on leitud tarandkalmetest (näiteks Viimsi II, Kohtla-Järve I) ja juhuleidudena (Narva). 

Kirjandust. 

Lang, V. Kaks tarandkalmet Viimsis, Jõelähtme kihelkonnas. Tallinn 1993. 

Odaots Narvast

Odaots Viimsi I tarandkalmest

Rooma rauaaeg Mõõgad