PINTSETID

Pintsette on valmistatud nii rauast kui pronksist. Tavaliselt on need pikad, sihvakad ja otstest küllaltki järsku laienevate haaradega; harvem on haarad lühikesed ja kogu ulatuses ühtlaselt laienevad. Mõned eksemplarid on ornamenditud.

Kirjandust.

Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. — Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.

Rauast pintsetid Jäbara E tarandkalmest

Rauast pintsetid Nurmsi tarandkalmest

Rooma rauaaeg Käärid ja õmblusnõelad