NAASKLID

Rooma rauaaja tarandkalmetest on leitud mõned raudnaasklid. Need on viie-kuue sentimeetri pikkused ja tavaliselt ruudukujulise rootsu ja ümmarguse teraosa ristlõikega.
 

Kirjandust.

Lang, V. Muistne Rävala. Muistised, kronoloogia ja maaviljelusliku asustuse kujunemine Loode-Eestis, eriti Pirita jõe alamjooksu piirkonnas. Muinasaja teadus 4. Tallinn 1996.

Naasklid Lagedi XV tarandkalmest

Naaskel Iila tarandkalmest

Rooma rauaaeg Pintsetid