LUUST RIPATSID  

Pronksiaega kuuluvad vaid kaks Loona kivikirstkalmest leitud luust ripatsit. Need on lameda kujuga, üks siledate ja teine hambuliste servadega ning sissepuuritud kinnitusaukudega.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Pronksiaeg  Eelrooma rauaaeg