ODAOTSAD
B-tüüpi damasseeritud odaots Saaremaalt E-tüüpi hõbeplateeringuga odaots Kaarmalt E-tüüpi odaots Lõhavere linnuselt

G-tüüpi hõbeplateeringuga odaots Saaremaalt H-tüüpi damasseeritud odaots Kehalast G-tüüpi hõbeplateeringuga odaots Randvere kivikalmest

Odaots Eestist Tordeeritud kaelaosaga heiteodaots Lõhaverest Noakujulise lehega heiteodaots Lõhaverest

Noorem rauaaeg Nooleotsad