B-tüüpi damasseeritud odaots
B-tüüpi damasseeritud odaots Saaremaalt (Ajaloo Instituut, AI K 85:113).