LUUST HELMED JA RIPATSID 

Sageli on leitud väikesi lindude toruluudest valmistatud ripatseid ja helmeid, millel on üks ots ära lõigatud ja selle juurest läbi seina puuritud auk või ära lõigatud mõlemad otsad, saades silindrikujulise helme. Mõnevõrra esineb geomeetrilise kujuga sissepuuritud aukudega plaatripatseid, mis valdavalt on hilisneoliitilised. Kuju on varieeruv, kuid enamuses nelinurkne. Harvem esineb väikesi looma-, linnu-, mao- ja inimkujukesi, millesse puuritud augud osutavad, et neidki on kantud ripatsitena. Need on üldiselt ühepinnalised, vaid üksikjuhtudel plastsed ja harva detailiseeritud. Linnud on sageli ujumispoosis, inimestel on kujutatud kogu keha või ainult pead.
 

Kirjandust.

Jaanits, L. Jooni kiviaja uskumustest. Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis II. Tallinn 1961, 5-70.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Luust plaatripatsid Tamula asulakohalt 

Metssea- ja ussikujulised ripatsid Tamula asulakohalt 

Luust inimkujulised ripatsid Tamula asulakohalt

Neoliitikum Kiviripatsid