KIVIRIPATSID 

Kiviripatsid seonduvad peamiselt kammkeraamika kultuuridega. Esineb trapetsjaid ja ovaalseid sissepuuritud auguga plaatripatseid. Ripatsitena on kantud ka lamedaid, mõlemalt servalt ümaraks lihvitud, tavaliselt üsna väikesemõõdulisi kiltkivist rõngaid või nende osi. 
 

Kirjandust

Jaanits, L. Jooni kiviaja uskumustest. – Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis II. Tallinn 1961, 5-70.
Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.

Kivist ripats Akali asulakohalt 

Kiltkivist rõngasripatsi katke Lommi III asulakohalt 

Neoliitikum Merevaigust helmed ja ripatsid