LUUST PISTODAD 

Pistodad on valmistatud suurte loomade lõhestatud toruluudest. Need on kujult piklikud, terava torkeotsaga ja vahel ka teritatud lehega. Käepide on teraga ühest tükist välja voolitud ning lühem kui teraosa. On ornamenditud eksemplare.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982. 

Luust pistodad Kääpa asulakohalt 

Luust pistodad Tamula asulakohalt

Neoliitikum Ahinguotsad