AHINGUOTSAD

Neoliitlised ahinguotsad on tavaliselt väikesemõõtmelised, ühepoolsete suhteliselt lühikeste tihedalt või harva paiknevate kiskudega. Hilisneoliitikumis on kasutatud ka lühikese kuuske meenutava kahepoolse kisuosaga ahinguid. Seni on leitud viis sedalaadi ahingut.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.


Ahinguots Tika kalmest

Ahinguots Külasema kalmest

Neoliitikum Harpuuniotsad