LUUST ODAOTSAD 

Luust odaotsad on valmistatud lõhestatud toruluudest. Need on suhteliselt massiivsed, valdavalt pajulehekujulised, teravovaalse või trapetsja ristlõike ja sirgelt äralõigatud või aheneva kannaga. Esineb nii pikki kui lühikesi eksemplare.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
   

Neoliitikum Luust pistodad