TULEKIVIST ODAOTSAD 

Tüüpilise ja hilise kammkeraamika kultuuri muististest on leitud üksikuid tulekivist nii torke kui heiteodade otsikuid. Need on peamiselt teravovaalse kujuga ja suhteliselt laiad ja  õhukesed servadelt retušitud eksemplarid. Ristlõige on üldiselt teravovaalne. Esineb ka rombikujulise lehe ja lameda kannaosaga odaotsi.
 

Kirjandust.

Jaanits, L., Laul, S., Lõugas, V., Tõnisson, E. Eesti esiajalugu. Tallinn 1982.
 

Neoliitikum Luust odaotsad