KILTKIVIST NOOLEOTSAD 

Eestist on leitud seitse kiltkivist hästi lihvitud pindadega pajulehekujulist nooleotsa, mis kuuluvad nn. pyheensilta või nyelvi tüüpi. Sellised nooleotsad on levinud peamiselt Soomes, Norras ja Koola poolsaarel ja dateeruvad hilisneoliitikumi. Otsikute mõlemal labal on hari, mille tulemusel on lehe ristlõige rombikujuline. Nooleotste tagaosa on varretamise hõlbustamiseks mõlemalt labalt õhenevaks lihvitud. Võimalik, et tegemist on importesemetega.
 

Kirjandust.

Kriiska, A, Lõugas, L., Saluäär, U. Archaeological excavations of the Stone Age settlement site and ruin of the stone cist grave of the Early Metal Age in Kaseküla. — Arheoloogilised välitööd Eestis 1997. Tallinn 1997, 30-43.

Kiltkivist nooleots Tamula asulakohalt 

Kiltkivist nooleots Kaseküla asulakohalt

Kiltkivist nooleots Lemmetsa I asulakohalt

Neoliitikum Luust nooleotsad